Химически завод през деня

Обиколка на завода

фабрика за черна сяра
фабрика за текстилни бои
фабрика за текстилни багрила
текстилна фабрика