продукти

Химикал на бетона

  • Диетанолизопропаноламин за помощ при смилане на цимент

    Диетанолизопропаноламин за помощ при смилане на цимент

    Диетанолизопропаноламинът (DEIPA) се използва главно в помощното средство за смилане на цимент, използвано за заместване на триетаноламин и тризопропаноламин, има изключително добър ефект на смилане. С диетанолизопропаноламин като основен материал, направен от помощно средство за смилане, подобрява тяхната здравина на цимент за 3 дни едновременно , може да подобри силата на 28 дни.

  • Триизопропаноламин за строителна добавка за бетон

    Триизопропаноламин за строителна добавка за бетон

    Триизопропаноламинът (TIPA) е алканоламинно вещество, е вид алкохолно аминно съединение с хидроксиламин и алкохол.Тъй като неговите молекули съдържат както амино, така и съдържащи хидроксил, така че има цялостната производителност на амин и алкохол, има широк спектър от индустриални приложения, е важна основна химическа суровина.